ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 • การนิเทศการสอนในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561  การนิเทศการสอนในชั้นเรียน โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ            วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับการนิเทศการสอนในชั้นเรียน โดยผู้บร ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2561 01:26 โดย Channarong Moomthong
 • กิจกรรมการจัดสวนถาดของนักเรียน นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2558กิจกรรมการจัดสวนถาดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย            
  ส่ง 27 พ.ค. 2560 18:05 โดย Channarong Moomthong
 • ตัวอย่างผลงานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตัวอย่างผลงานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             เด็กชายปารียุทธ  ทองบำเรอ ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2560 18:07 โดย Channarong Moomthong
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตัวอย่างกิจกรรม1. ปฏิบัติการ การวิเคราะห์วิตมินซ ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2558 07:21 โดย Channarong Moomthong
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
  ส่ง 10 ส.ค. 2559 16:55 โดย Channarong Moomthong
 • ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 10:02 โดย Channarong Moomthong
 • ผลการแข่งขันกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2558
  ส่ง 11 มิ.ย. 2559 17:23 โดย Channarong Moomthong
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://sci.srk.ac.th/results-announcement
ประกาศผลการแข่งขันรายการต่างๆ 
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  http://sci.srk.ac.th/results-announcement


หลักเกณฑ์รายละเอียด กำหนดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไข่ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  Click

สมัครการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   ในเขตพื้นที่บริการ
ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ระดับประถมศึกษา 
http://sci.srk.ac.th/competition-primary
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
http://sci.srk.ac.th/competition-junior


สมัครการแข่งขันออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไข่  ในเขตพื้นที่บริการ ไม่จำกัดระดับการศึกษา http://sci.srk.ac.th/throw-eggs

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

https://drive.google.com/file/d/1s0F7qBW6Kj86NxIS2VqImOuoJhtVJUzU/view?usp=sharing


ลำดับที่กิจกรรมการแข่งขันระดับชั้นสมัครแข่งขันรายชื่อผู้สมัครวันแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ม.ต้น Click Click รอบที่ 1 (14 สิงหาคม 2561), รอบที่ 2 (15 สิงหาคม 2561) 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย Click Click รอบที่ 1 (14 สิงหาคม 2561), รอบที่ 2 (15 สิงหาคม 2561) 
การแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย Click Click รอบที่ 1,2 (16 สิงหาคม 2561) 
การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไข่ ไม่จำกัดระดับชั้น Click Click 21 สิงหาคม 2561 
ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น Click Click 21 สิงหาคม 2561 
ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย Click Click 21 สิงหาคม 2561 
จรวดขวดน้ำ ไม่จำกัดระดับชั้น Click Click 21 สิงหาคม 2561 
การประกวดชุดรียูส  ม.ต้น Click Click 21 สิงหาคม 2561 
การประกวดชุดรียูส  ม.ปลาย Click Click 21 สิงหาคม 2561 
แสดง 9 รายการจากหน้า sci61 จัดเรียงตาม ลำดับที่, ลำดับที่, ลำดับที่ ดูเพิ่มเติม »


https://drive.google.com/drive/folders/0B8UYv05Dg_LhfkJ5WG1rSjlxRXh2ekc1R2hIN1Ytejg4V016d19GTVFmRnJ0cGVmVGJTeEE

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/blink     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/dinosaur     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/skin     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/geckos


https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/varanus-salvator     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/screaming     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/world     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/train
 • คุยโทรศัพท์โดยไม่ต้องเปล่งเสียง! คุยโทรศัพท์โดยไม่ต้องเปล่งเสียง!การสั่งงานด้วยเสียงทำให้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่เทคโนโลยีที่ใช ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 20:28 โดย Channarong Moomthong
 • จริงหรือไม่ที่นักบินอวกาศจะระเบิดตัวแตกถ้าชุดอวกาศมีรอยรั่ว จริงหรือไม่ที่นักบินอวกาศจะระเบิดตัวแตกถ้าชุดอวกาศมีรอยรั่วชุดของนักบินอวกาศมีระบบปรับความดันไว้ทำไม นี่แปลว่าถ้าชุดอวกาศรั่ว ความดันในตัวน ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 20:23 โดย Channarong Moomthong
 • ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ฟังเสียงและสัมผัสอุณหภูมิได้ ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ฟังเสียงและสัมผัสอุณหภูมิได้คณะนักวิทยาศาสตร์จากเกาหลีใต้ได้ประดิษฐ์ผิวหนังเทียมที่ฝังเซนเซอร์ความละเอียดส ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 20:17 โดย Channarong Moomthong
 • เครื่องบินแอร์บัสรุ่นใหม่ บินเร็ว 5,500 กิโลเมตร/ชั่วโมง เครื่องบินแอร์บัสรุ่นใหม่ บินเร็ว 5,500 กิโลเมตร/ชั่วโมงแอร์บัสกำลังจะคืนชีพเทคโนโลยีเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงสู่ตลาดการบินเชิงพาณ ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 21:28 โดย Channarong Moomthong
 • ขนนกฮูกสร้างกังหันลมที่หนวกหูน้อยลงได้ ขนนกฮูกสร้างกังหันลมที่หนวกหูน้อยลงได้เหยื่อไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนที่นกฮูกจะทิ้งตัวลงตะครุบมัน ปีกของนักล่าที่เงียบงันนี้ถูกลอกเลียนเอาไปทำก ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 20:06 โดย Channarong Moomthong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »