all sci


                                              
                                                    
                                                        
           
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/blink     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/dinosaur     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/skin     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/geckos


https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/varanus-salvator     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/screaming     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/world     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/train
                                              
                                                    
                                                        
           
 • คุยโทรศัพท์โดยไม่ต้องเปล่งเสียง! คุยโทรศัพท์โดยไม่ต้องเปล่งเสียง!การสั่งงานด้วยเสียงทำให้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่เทคโนโลยีที่ใช ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 20:28 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
 • จริงหรือไม่ที่นักบินอวกาศจะระเบิดตัวแตกถ้าชุดอวกาศมีรอยรั่ว จริงหรือไม่ที่นักบินอวกาศจะระเบิดตัวแตกถ้าชุดอวกาศมีรอยรั่วชุดของนักบินอวกาศมีระบบปรับความดันไว้ทำไม นี่แปลว่าถ้าชุดอวกาศรั่ว ความดันในตัวน ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 20:23 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
 • ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ฟังเสียงและสัมผัสอุณหภูมิได้ ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ฟังเสียงและสัมผัสอุณหภูมิได้คณะนักวิทยาศาสตร์จากเกาหลีใต้ได้ประดิษฐ์ผิวหนังเทียมที่ฝังเซนเซอร์ความละเอียดส ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 20:17 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
 • เครื่องบินแอร์บัสรุ่นใหม่ บินเร็ว 5,500 กิโลเมตร/ชั่วโมง เครื่องบินแอร์บัสรุ่นใหม่ บินเร็ว 5,500 กิโลเมตร/ชั่วโมงแอร์บัสกำลังจะคืนชีพเทคโนโลยีเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงสู่ตลาดการบินเชิงพาณ ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 21:28 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
 • ขนนกฮูกสร้างกังหันลมที่หนวกหูน้อยลงได้ ขนนกฮูกสร้างกังหันลมที่หนวกหูน้อยลงได้เหยื่อไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนที่นกฮูกจะทิ้งตัวลงตะครุบมัน ปีกของนักล่าที่เงียบงันนี้ถูกลอกเลียนเอาไปทำก ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 20:06 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม » • คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
  ส่ง 10 ส.ค. 2559 16:55 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
 • ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 16 ก.ค. 2559 10:02 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
 • ผลการแข่งขันกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2558
  ส่ง 11 มิ.ย. 2559 17:23 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • กิจกรรมการจัดสวนถาดของนักเรียน นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2558กิจกรรมการจัดสวนถาดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย            
  ส่ง 27 พ.ค. 2560 18:05 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
 • ตัวอย่างผลงานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตัวอย่างผลงานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             เด็กชายปารียุทธ  ทองบำเรอ ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2560 18:07 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตัวอย่างกิจกรรม1. ปฏิบัติการ การวิเคราะห์วิตมินซ ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2558 07:21 โดย ชาญณรงค์ มุมทอง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments