กิจกรรมการแข่งขันวาดรูปทางวิทยาศาสตร์


กิจกรรมการจัดสวนถาด

โพสต์21 ส.ค. 2558 17:32โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2558 19:03 ]

นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558

กิจกรรมการจัดสวนถาดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 


 

 


 
 

 
 

 

 

 

 

 กิจกรรมการจัดสวนถาด

โพสต์21 ส.ค. 2558 17:28โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2558 23:31 ]


ผลงานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

โพสต์21 ส.ค. 2558 08:54โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2558 17:08 ]

นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558

 ตัวอย่างผลงานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 
 


          เด็กชายปารียุทธ  ทองบำเรอ
                           ชั้น ม.2/2

 
               เด็กชายสิทธิชัย  ใยมุง
                         ชั้น ม.2/2
 
             เด็กหญิงชนินาถ  ใจสุระ
                          ชั้น ม.2/2
 


 

 

เด็กหญิงอัจฉรา  บุญลับ
ชั้น ม.2/1

            
                 เด็กหญิงวิพา  อัมภรณ์
                         ชั้น ม.1/6


           
  Click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           นางสาวปริญญาณี  บุติมาลย์
                           ชั้น ม.4/2

 
             นางสาวเสาวณีย์  สิงจานุสงค์
                         ชั้น ม.5/2
 
           นายปรัชญา  สิงจานุสงค์
                          ชั้น ม.4/1
 

 

 
               
                 นายพิพัฒน์พล  บุญภา
                         ชั้น ม.4/1

                   
                   นางสาวนิติยา  วิชุมา
                          ชั้น ม.6/4
            
                 นางสาวณัฐราภรณ์  พรมศรี
                             ชั้น ม.4/3


นายกรทิพย์  เบ็ญคุ้ม
ชั้น ม.6/4

            
             


           
  Click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย


สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์21 ส.ค. 2558 07:08โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2558 17:07 ]

นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558

 ตัวอย่างกิจกรรม

1. ปฏิบัติการ การวิเคราะห์วิตมินซีและการไทเทรตสาร

2. ปฎิบัติการชีววิทยาระบบทางเดินอาหารกบ ไส้เดือน และการผ่าหัวใจหมูวิดีโอกิจกรรม Cr : KruMax

                                                                   


1-4 of 4