กิจกรรมการจัดสวนถาด

โพสต์21 ส.ค. 2558 17:32โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2558 19:03 ]
นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558

กิจกรรมการจัดสวนถาดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 


 

 


 
 

 
 

 

 

 

 

 Comments