ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ฟังเสียงและสัมผัสอุณหภูมิได้


คณะนักวิทยาศาสตร์จากเกาหลีใต้ได้ประดิษฐ์ผิวหนังเทียมที่ฝังเซนเซอร์ความละเอียดสูงตรวจจับสิ่งเร้าได้หลายประเภทพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นแรงกด อุณหภูมิ หรือการสั่นของอากาศจากคลื่นเสียง เซนเซอร์ จะแปลงข้อมูลการรับสัมผัสเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถอ่านแปลผลได้ และในเวลาใกล้ๆ กัน คณะนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มจากสหรัฐอเมริกาก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผิวหนังเทียมที่ส่งผ่านข้อมูลประสาทสัมผัสเข้าไปสู่เซลล์ประสาทในสมองได้ (การทดลองใช้เนื้อเยื่อสมองของหนู) โดยการแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้อยู่ในรูปของสัญญาณสารสื่อประสาท นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองกลุ่มต่างชื่นชมความสำเร็จของกันและกัน และเห็นด้วยว่าหากสามารถนำผลงานสองชิ้นนี้มารวมกันได้ เราก็จะมีผิวหนังเทียมที่ใช้งานทดแทนได้แทบเหมือนผิวหนังจริงตามธรรมชาติ

Cr : http://www.scienceillustratedthailand.com/detail.php?menu=technology&proid=60