คุยโทรศัพท์โดยไม่ต้องเปล่งเสียง!


การสั่งงานด้วยเสียงทำให้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่เทคโนโลยีที่ใช้ยังคงมีขีดจำกัดอยู่พอสมควร ระบบจดจำรูปแบบของเสียงมักจะทำงานไม่ได้ผลในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน และผู้ใช้งานหลายๆ คนก็ยังรู้สึกอายที่จะใช้เสียงพูดกับโทรศัพท์ ในขณะที่คนอื่นได้ยินเสียงนั้นด้วย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อเทคโนโลยีสั่งการผ่านเสียงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า subvocal speech recognition ได้รับการพัฒนาขึ้น วิธีการจดจำรูปแบบของเสียงวิธีนี้จะทำงานด้วยขั้วไฟฟ้าอินฟราเรด ซึ่งทำหน้าที่บันทึกสัญญาณประสาทจากอวัยวะที่เราใช้เปล่งเสียงออกมาขณะพูดพึมพำกับตัวเอง หรืออ่านหนังสือออกเสียงเบาๆ และส่งต่อให้กับซอฟต์แวร์ เพื่อแปลงสัญญาณประสาทนั้นให้กลายเป็นคำพูด เทคโนโลยีที่องค์การนาซาพัฒนาล่าสุดใช้วิธีการติดขั้วไฟฟ้าไปที่ลำคอ ซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ฝึกให้ซอฟต์แวร์จดจำคำต่างๆ ได้ 6 คำแล้ว เมื่อเทคโนโลยีนี้พร้อมใช้งานจะมีการติดตั้งเซนเซอร์เข้าไปในรูหูของผู้ใช้งานด้วย

Cr : http://www.scienceillustratedthailand.com/detail.php?menu=technology&proid=64