แสดง 6 รายการ
ลำดับที่รายการแข่งขันระดับชั้นผลการแข่งขันหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่รายการแข่งขันระดับชั้นผลการแข่งขันหมายเหตุ
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น Click รอบที่ 1  
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย Click รอบที่ 1 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น Click ชิงชนะเลิศ 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย Click ชิงชนะเลิศ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย Click รอบที่ 1 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย Click ชิงชนะเลิศ 
แสดง 6 รายการ