แสดง 9 รายการ
ลำดับที่กิจกรรมการแข่งขันระดับชั้นสมัครแข่งขันรายชื่อผู้สมัครวันแข่งขัน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับที่กิจกรรมการแข่งขันระดับชั้นสมัครแข่งขันรายชื่อผู้สมัครวันแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ม.ต้น Click Click รอบที่ 1 (14 สิงหาคม 2561), รอบที่ 2 (15 สิงหาคม 2561) 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย Click Click รอบที่ 1 (14 สิงหาคม 2561), รอบที่ 2 (15 สิงหาคม 2561) 
การแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย Click Click รอบที่ 1,2 (16 สิงหาคม 2561) 
การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไข่ ไม่จำกัดระดับชั้น Click Click 21 สิงหาคม 2561 
ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น Click Click 21 สิงหาคม 2561 
ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย Click Click 21 สิงหาคม 2561 
จรวดขวดน้ำ ไม่จำกัดระดับชั้น Click Click 21 สิงหาคม 2561 
การประกวดชุดรียูส  ม.ต้น Click Click 21 สิงหาคม 2561 
การประกวดชุดรียูส  ม.ปลาย Click Click 21 สิงหาคม 2561 
แสดง 9 รายการ