เสียงกรี๊ดๆ แหลมๆ หรือเสียงขูดขีดกระดานดำสามารถเข้าไปทำอะไรกับสมองของเราบ้าง ?

แค่นึกถึงเสียงผู้หญิงกรี๊ดหรือเสียงเล็บขูดกระดานดำ เราก็รู้สึกเสียวแก้วหูแล้ว คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในสหราชอาณาจักรสงสัยว่า เสียงเหล่านี้ไปกระตุ้นสมองได้อย่างไร พวกเขาทำการทดลองเพื่อศึกษาการทำงานของสมองในกลุ่มตัวอย่าง 13 คน ขณะที่ฟังเสียงต่างๆ 74 เสียง ผลแสดงให้เห็นว่าสมองส่วนอะมิกดาลา (ควบคุมอารมณ์และกลไกป้องกันอันตราย) ถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินเสียงบางชนิด โดยเฉพาะเสียงสูงๆ ที่มีความถี่ช่วง 2-5 กิโลเฮิรตซ์ เช่น เสียงกรีดร้อง เสียงของมีคมขีดกระจก เป็นต้น สัญญาณประสาทที่ส่งออกมาจากอะมิกดาลาจะวิ่งไปสู่ศูนย์การได้ยินในสมองส่วนกลาง ทำให้เรารู้สึกเสียวแปลบรำคาญหู เป็นไปได้ว่ากลไกการตอบสนองต่อเสียงเช่นนี้วิวัฒนาการมาเพื่อความอยู่รอดตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษมนุษย์ยังอาศัยอยู่ในป่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสมองอาจปูทางไปสู่การรักษาอาการความผิดปกติต่างๆ เช่น โรคไมเกรน โรคเสียงดังในหู (Tinnitus) หรืออาการออทิสติกบางชนิด เป็นต้น

เสียงที่ปวดหูที่สุด 
(ในการทดลอง)
1. เสียงมีดขูดขวดแก้ว
2. เสียงส้อมขูดถ้วยแก้ว
3. เสียงชอล์กขีดกระดานดำ
4. เสียงไม้บรรทัดขูดขวดแก้ว
5. เสียงเล็บขีดกระดานดำ
6. เสียงผู้หญิงกรีดร้อง
7. เสียงเครื่องเจียเหล็ก
8. เสียงเบรกจักรยานดังเอี๊ยด
9. เสียงเด็กร้อง
10. เสียงสว่านไฟฟ้า

เสียงที่สบายหูที่สุด
1. เสียงน้ำตก
2. เสียงน้ำไหลเฉื่อยๆ
3. เสียงน้ำผุดเป็นฟองCr 
:http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/SCIENCE
 facebook.com/SCIENCEILLUSTRATEDThailand