กระดานข่าว


วันที่เรื่องหมายเหตุ
11 ส.ค. 58 การรายงานผลการนิเทศติดตามครูในโครงการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (EBE)  แจ้งครูตามรายชื่อในเอกสารดาวโหลด และตามรายการ "ข้อมูล"  
21 ส.ค. 58 นิทรรศการทางวิชาการในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ 
5-6 ก.ย. 58 อบรม DLIT ที่ สพม.33 ครูศักดิ์ศรัณย์, ครูสวาท 
12-13 ก.ย. 58 งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา '58" ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ  
แสดง 4 รายการจากหน้า sci-bord จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

Comments